Za posjetiti

Prapovijest i Segestika

Naselje sojeničkog tipa na Kupi vjerojatno postoji kroz sva prapovijesna razdoblja.

Nalazi pomno obrađenih kamenih sjekira koje se mogu datirati u eneolitsko razdoblje upućuju na čovjeka ratnika koji se ovdje nastanio krajem 4. tisućljeća pr. Kr. i stvorio prvu kulturu kojoj pripadaju kipići idoli magijskog karaktera, koji bi po načinu oblikovanja mogli pripadati vučedolskoj kulturi. {više}

Antička Siscia

Arheološka zbirka antike brojčano je najveća zbirka Gradskog muzeja Sisak sa nekoliko desetaka tisuća predmeta koji potječu uglavnom sa područja grada Siska, a obuhvaćaju različita područja života rimske Siscije. Najveći dio predmeta potječe sa arheoloških istraživanja, zaštitnih i sustavnih, a dio je pribavljen otkupom i darovanjem. U tom slučaju radi se uglavnom o slučajnim nalazima iz rijeke Kupe. {više}

Zyzek, 13. do 17. stoljeće

Zemaljski feudalni gospodar Siska i područja oko njega 1215. godine postaje Zagrebački kaptol darovnicom biskupa Stjepana I. što je potvrdio kralj Andrija. U vlasništvu Kaptola ostaje sve do 19. stoljeća. Naselje egzistira kao malo poljoprivredno i trgovačko sjedište s organiziranim općinskim uređenjem.

Trgovište Sisak (oppidum Zyzek), nastalo je najvjerojatnije krajem 14. ili početkom 15. stoljeća. Način života počinje se mijenjati kada se ovim prostorima počela približavati turska vojska i kada se Sisak pretvara u glavnu stratešku točku obrane čitave Hrvatske.
... {više}

Sissek, 18. i 19. stoljeće

Zbirka sadrži više skupina tematski povezanih muzejskih predmeta kroz koje možemo upoznati kulturno – povijesni i gospodarski razvoj grada Siska. Razvrstana je u dvije cjeline – zbirku predmetne građe i zbirku arhivske građe.

Iz zbirke predmetne građe mogu se izdvojiti predmeti iz svakodnevog života stanovnika Siska. Prije svega se to odnosi na namještaj proizveden u stranim i domaćim radionicama. Zatim se tu nalaze kućanski predmeti od stakla, keramike, porculana i plemenitih metala. Zbirka je nadopunjena odjevnim i sakralnim predmetima, te obrtničkim proizvodima i čitavim obrtničkim radionicama – poput tamburaške i keramičarske radinice. {više}

Sisak, 20. stoljeće

Povijesna zbirka 20. stoljeća nastala je iz Zbirke novije povijesti i suvremenosti osnovane početkom 1992. godine.

Temelj njezinog osnivanja bila je građa zbirki NOB, radničkog pokreta i socijalističke izgradnja. Preustrojem zbirki proširio se i djelokrug zbirke koja sada obuhvaća razdoblje od početka 20. stoljeća do Domovinskog rata.

Zbirka tematski obuhvaća široko područje društvenog, političkog, vojnog, gospodarskog, kulturnog i svakodnevnog života, stavljajući naglasak na prijelomna zbivanja i na osobe koje su svojim radom obilježile život grada Siska. Zbirka se sastoji od 2575 predmeta, podijeljenih u četiri podzbirke. {više}

Tradicijska baština

Tradicijska kultura bila je i ostala identitetska predodžba određenog kraja. Od vremena kada se iskristalizirala, ostaje podsjetnik kroz sve nositelje, njegujući elementarne vrijednosti: obitelj i sklad. Šira okolica Siska gravitira gradu i komunikacija u razmjeni sredstava teče u oba smjera. Iskonski život se odvija na prirodan način u mijeni godišnjih doba, koristi prirodne sirovine i promiče ih u prepoznatljiv kulturni lik. {više}

Izložba "Fragmenti – Sisak od prapovijesti do suvremenosti"

Izložba "Fragmenti – Sisak od prapovijesti do suvremenosti" daje presjek povijesti Siska kroz nekoliko cjelina: prapovijest, rimska Siscia, Sisak u srednjem vijeku, tradicionalna baština, Sisak u 18. i 19. stoljeću, te Sisak u 20. stoljeću.
Izložbu prati projekcija dokumentarnog filma o povijesti Siska. {više}