Knjižnica s fototekom

Knjižnica Gradskog muzeja Sisak počela se formirati zajedno s ostalim zbirkama Muzeja, njegovim otvaranjem 1942. godine.

Muzejska knjižnica u svom fondu čuva samo građu iz određenih područja: povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, numizmatike, etnologije, zavičajnu građu i sl. Čuva i građu koja nije aktualna ali služi kao dokument vremena u kojem je nastala, potom staru i vrijednu građu te rukopise.

Čitaonički prostor otvoren je za sve korisnike te se može koristiti za istraživanje, pisanje svih vrsta radova, referata i novinskih članaka.

Knjižnica Gradskog muzeja Sisak svoju građu povremeno prezentira kroz izložbe drugih zbirki koje se priređuju u Muzeju te kroz članke u Godišnjaku Gradskog muzeja Sisak.