Fotolaboratorij

Fotolaboratorij Gradskog muzeja Sisak nastajao je od samih početaka osnivanja muzeja. U svom sastavu  čuva  negative, njih oko 25 000 tisuća, od kojih je najveći broj crno-bijelih iz 20. stoljeća. Isto tako čuva i negative u boji i dijapozitive. Vrijednost tih negativa i dijapozitiva, a kasnije i fotografija, je velika. Oni su umjetnički predmet, bitan dokaz o postojanju i radu pojedinih i rijetkih ljudi i događaja iz tog razdoblja te dokument o izgledu sisačkih građevina i ostalih znamenitosti iz tog vremena. Uvođenjem  IT tehnologije (digitalni fotoaparat, računalna oprema) krenulo se s novim načinom   fotografiranja muzejskih predmeta, događanja, te se digitaliziraju već postojeći negativi i fotografije. Sve to se kasnije upisuje u S++ bazu podataka. Podaci se čuvaju na serveru i na prenosivim medijima. U sklopu fotolaboatorija surađuju muzejski fotograf i informatičar u aspektu editiranja i digitalne obrade fotografija i negativa te svih ostalih pripremnih radnji za muzejske publikacije. Fotolaboratorij nudi mogućnost uvida u građu i njeno reproduciranje svim vanjskim korisnicima za vlastite potrebe.