Zbirka "Janeš"

Zbirka sadrži djela istaknutog sisačkog kipara Želimira Janeša i jedna nje od najvećih muzejskih zbirki tog autora u Hrvatskoj.  U zbirci se nalaze medalje, taktile, reljefi  te skice-odljevi za medalje.

  • Ž.Janeš, Čelik i nafta 1978.
  • Ž.Janeš, Republički savez pionira 1976.
  • Ž.Janeš, Sisak