OBILAZAK / Bivši kompleks tvornice Željezara Sisak

Subota, 29. 9. 2018. u 11:00 sati, zgrada bivšeg Instituta Željezare Sisak, danas Kulinarski institut KulIn d. o. o.,  Capraška 12

Obilazak po tvorničkom kompleksu Željezare Sisak organizira se povodom obilježavanja 80 godina od osnutka tvornice. Cilj obilaska je ukazati na vrijednost kompleksa u kontekstu industrijske baštine, ali i u kontekstu moguće prenamjene prostora u svrhu nove proizvodnje. Stoga obilazak uključuje proizvodne hale kojima je dana nova proizvodna namjena, a u njoj su smještene tvrtke Applied Ceramics d. o. o. Sisak i Sanceco d. o. o. Sisak. Poslovanje tih tvrtki u nekadašnjim napuštenim industrijskim prostorima ukazuju na  to da se ispravnom poslovnom politikom mogu uspješno prenamijeniti određeni industrijski prostori, a da se ne narušava njihov integritet i identitet.