Memorijalna radionica Nikole Karasa

Memorijalna radionica Nikole Karasa - Zbirka sadrži 63 predmeta vezana za bravarsku radionicu majstora Nikole Karasa. Većinu predmeta sačinjavaju bravarski alati, kovački pribor i predmeti nastali u toj radionici.

U toj je radionici bravarski zanat od 1907.-1910. godine izučavao Josip Broz Tito.

Zbirka je otvorena za javnost 22. lipnja 1959. godine u sklopu Muzeja i arhiva narodne revolucije u Sisku. 

Predmeti zbirke nastali su u prvoj polovici 20. stoljeća. Zbirka je u potpunosti javnosti dostupna u stalnom postavu.

  • inv.br.287N
  • inv.br.308N
  • inv.br.330N
  • Radionica N.Karasa