Prezentacija "Obnova školskog broda "Galeb"...

Centar za industrijsku baštinu znanstveno je istraživački centar Sveučilišta u Rijeci koji se bavi projektima u domeni kulturne baštine: promocija, proučavanje, očuvanje i zaštita industrijske i druge baštine. Osnovni cilj Centra jest valorizacija i odgovarajuća prezentacija kulturne baštine na interaktivan, inovativan i multimedijalan način.

Centar je partner u projektu „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ koji se bavi se obnovom i stavljanjem u funkciju dva zaštićena spomenika kulture – školskog broda Galeb i Palače Šećerane unutar kompleksa Benčić. Program, uz obnovu za potrebe gradskog muzeja sa višestrukom kulturnom i komercijalnom namjenom, predviđa i izradu nove kulturno-turističke rute, te znanstveno-edukativne i promotivne aktivnosti koje senzibiliziraju širu javnost za kulturnu baštinu.

  • IMG_2687
  • IMG_2690
  • IMG_2697
  • IMG_2701
  • IMG_2702
  • IMG_2715
  • IMG_2721
  • IMG_2732
  • IMG_2734
  • IMG_2737