Zbirka muzeografskih pomagala

Zbirka muzeografskih pomagala je zbirka u osnivanju. U njezinim okvirima bit će objedinjeni predmeti koji svjedoče o muzejskoj praksi od vremena osnivanja sisačkog muzeja i prvih izložbenih postava do danas. To su predmeti koji predstavljaju grafička, audiovizualna i druga pomoćna sredstva pri postavljanju izložbe i njezine vizualizacije.