Edukativna akcija i ciklus predavanja "Šikljom kroz ...

Ciklusom se predavanja pod nazivom „Šikljom kroz povijest grada“ Gradski muzej Sisak uključio se u 23. edukativno-muzejsku akciju povodom Međunarodnog dana muzeja, u organizaciji Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju Hrvatskog muzejskog društva. Međunarodni savjet za muzeje (ICOM – International council of museums) od 1977. godine 18. dana mjeseca svibnja organizira obilježavanje Međunarodnog dana muzeja, kada muzeji diljem svijeta skreću pozornost široj javnosti na kulturnu baštinu i ulogu muzeja u njezinom očuvanju. Svake godine ICOM preporučuje svojim članovima, muzejima i muzejskim stručnjacima temu vezanu za aktualne trendove i zbivanja u muzejskoj zajednici.

U Hrvatskoj se 18. svibanj obilježava od 1980. godine na inicijativu MDC-a (Muzejskog dokumentacijskog centra) koji prenosi preporuke ICOM-a do muzeja koji usklađuju svoje aktivnosti uz temu i sugestije za obilježavanje Međunarodnog dana muzeja.

Uz datum obilježavanja Dana muzeja Sekcija za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju Hrvatskog muzejskog društva organizira edukativnu akciju u koju se uključuju muzeji u Hrvatskoj. Godine 2018. obilježava se 23. godina edukativne akcije Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju Hrvatskog muzejskog društva. Teme se akcije mijenjaju iz godine u godinu kao i muzeji domaćini pa je ovogodišnja tema Lađa, a muzej domaćin akcije je Gradski muzej Karlovac. Akcija se održava po cijeloj Hrvatskoj pa svi uključeni muzeji pripremaju prigodni program.

Gradski muzej Sisak već niz godina sudjeluje i u ovoj edukativnoj akciji Sekcije s nizom aktivnosti koje su naišle na veliki odaziv kod javnosti. Tako smo 2018. godine odlučili provesti program pod nazivom „Šikljom kroz povijest grada“ u kojemu se je našim sugrađanima svih generacija približila važnost vode, rijeka i vodenoga prijevoza u životu današnjega Siska kroz povijest. Sisak, grad na tri rijeke, oduvijek je živio i dalje živi na rijekama, Savi, Kupi i Odri te nam se pružila prilika predstaviti svojim sugrađanima zanimljive, malo poznate, crtice iz bogate povijesti grada Siska. Program je uključivao pet predavanja za građanstvo i lokalni završni događaj 18. svibnja kada je organizirano puštanje nekoliko stotina papirnatih sisačkih šiklji u Kupu, nastalih na radionicama tehnikom origamija.