Zavičajna zbirka

Zavičajna zbirka Gradskog muzeja Sisak nastala je izdvajanjem dijela knjižne građe iz muzejske knjižnice. Izdvojena građa predstavlja zasebnu cjelinu kojoj pripadaju izdanja koja svojim sadržajem govore o gradu Sisku i njegovim stanovnicima ili su djelo Siščana, odnosno osobe koja je rođena u gradu ili koja je svoj životni i radni vijek provela u Sisku te zabilježila dio društvenih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih, sportskih ili nekih drugih događanja . Najveći dio građe u zbirci ipak pripada izdanjima tiskanim i objavljenim u Sisku. Lokalna tiskarska djelatnost, koja u Sisku započinje 1869. godine vrijedan je izvor za proučavanje povijesti grada. Kao područje javne djelatnosti, tiskarstvo i izdavaštvo,  kroz publicirane primjerke, omogućavaju stjecanje spoznaja o različitim područjima društvenog života grada Siska u zadnjim desetljećima 19. stoljeća pa do 1945. godine.  Nakon te godine, zahvaljujući ekspanziji tiskarstva i nakladništva te njihovoj komercijalizaciji, ova građa prelazi zadane okvire prema kojima se izdvaja u Zavičajnu zbirku. 

  • 20407
  • 20420
  • 30021
  • 30031
  • 30032
  • 30072
  • 30073
  • 30075
  • 30082
  • 30096