Zbirka plakata

Zbirku plakata sačinjavaju plakati koji su nastali i koji su bili u upotrebi na području grada Siska u posljednjih 80 godina. Unutar zbirke plakati su podijeljeni na političke, edukativne, gospodarske, manifestacijske, kazališne i muzejske plakate.

  • 269
  • 278
  • 279
  • 342
  • 361