Predavanje „Siscijska kovnica u razdoblju kasne tetrarhi...

U četvrtak, 23. studenoga 2017. u Gradskom muzeju Sisak održano je još jedno u nizu predavanja u sklopu ciklusa predavanja „Rimska carska kovnica u Sisciji 1755 godina kasnije“ .

Predavanje pod nazivom „Siscijska kovnica u razdoblju kasne tetrarhije“ održala je dr. sc. Ana Pavlović s Odjela za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Siscijska je kovnica u vremenu tetrarhije doživjela korjenite promjene, kao i ostale kovnice i cijeli monetarni sustav nakon Dioklecijanove novčane reforme. No, posebno je zanimljiv odabir emisija tipova koji su kovani u vremenu najintenzivnijih dinastičkih sukoba između 308. i 313. godine, kada su se nakon abdikacije Dioklecijana i Maksimijana Herkulija 305. razni pretendenti za vlast nad rimskim carstvom uključili u bespoštednu borbu za prijestolje. Na tipovima koje siscijska kovnica emitira u tom periodu možemo pratiti korelaciju između trenutačne političke situacije u carstvu, koja se u tim burnim vremenima mijenjala iz dana u dan i monetarnih odluka unutar kovnice vezano za odabir tipova, reduciranje težine i izmjenu carskog portreta i legende.

 • IMG_9608
 • IMG_9617
 • IMG_9618
 • IMG_9619
 • IMG_9623
 • IMG_9628
 • IMG_9631
 • IMG_9638
 • IMG_9640
 • IMG_9703
 • IMG_9704
 • IMG_9705
 • IMG_9706
 • IMG_9709