Zbirka fotografija

Zbirka fotografija sačinjena je od fotografija, fotografskih albuma, staklenih i celuloznih negativa. Zbirka je podijeljena na više cjelina, jednu cjelinu sačinjavaju fotografije i negativi nastali do 1950. god., sljedeća cjelina su fotografije, negativi i dijapozitivi nastali nakon 1950. do kraja 20.st.

Zasebni dio zbirke sačinjava donacija staklenih i celuloznih negativa nastalih u fotografskoj radnji sisačkog fotografa Đure Noršića.

  • 06
  • 23
  • 24
  • 41
  • 49