Predstavljen Katalog numizmatike Gradskog muzeja Sisak, sv...

Ove godine Gradski muzej Sisak obilježava 1755 godina od osnutka rimske carske kovnice u Sisciji. Naime 262. godine car Galijen je u Sisciji, današnjem Sisku, osnovao carsku kovnicu novca koja je sljedećih 160 godina kovala zlatni, srebrni i brončani novac koji je bio u upotrebi u cijelom Rimskom Carstvu, ali i van Carstva što potvrđuju pronalasci novca s oznakom siscijske kovnice u Skandinaviji i Indiji.

Kako bi obilježili ovu značajnu obljetnicu Gradski muzej Sisak organizirao je niz aktivnosti koje uključuju promociju Kataloga numizmatike Gradskog muzeja Sisak, svezak 2: Razdoblje carske kovnice novca u Sisciji autora Zdenka Burkowskog, te niz predavanja pod naslovom „Rimska carska kovnica u Sisciji – 1755 godina kasnije“ koje će održati nekoliko eminentnih numizmatičkih stručnjaka.

Katalogom numizmatike Gradskog muzeja Sisak, svezak 2: Razdoblje carske kovnice novca u Sisciji obrađen je i predstavljen izbor novca kovan u ovoj carskoj kovnici, od polovice 3. do kraja 4. stoljeća, uz istovremeno predstavljanje poznatih i manje poznatih činjenica o rimskim carevima.

Ciklus predavanja Rimska carska kovnica u Sisciji 1755 godina kasnije započinje 9. studenoga 2017. predavanjem pod nazivom „Utjecaj siscijske kovnice na cirkulaciju rimskog novca“ Miroslava Nađa iz Arheološkog muzeja u Zagrebu.