Zbirka militarija

Zbirku militarija sačinjavaju raznovrsni primjerci hladnog i vatrenog oružja, te vojne opreme i odlikovanja. Predmeti datiraju s kraja 16. do kraja 20 st. Najveći dio predmeta u zbirci sačinjava vatreno oružje. Zaseban dio zbirke sačinjava oružje i vojna oprema korištena u Domovinskom ratu.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5