Zbirka ambalaže

U Zbirci se nalaze staklene i keramičke boce, metalna i kartonska ambalaža te razni drugi predmeti koji su se koristili na prostoru grada Siska od 18. do 20. st.