Tehnička zbirka

U Zbirci se nalaze kućanski aparati, fotografska oprema, satovi, pisaće mašine te ostala tehnička oprema koja se prije nalazila u nekoliko zbirki Kulturno-povijesnog odjela.