Zbirka varia

Zbirka objedinjuje raznovrsne predmete poput pribora za jelo, kućanskog posuđa, tehnike, glinenih lula, komada odjeće, instrumenata itd. Popunjenost zbirke ovisila je o broju predmeta određenog karaktera. Budući se na osnovu toga nisu mogle formirati pojedinačne zbirke, uklopljene su u onu jedinstvenu s tendencijom osamostaljivanja u narednom razdoblju.

  • 1064
  • 1124a
  • 322
  • 329
  • 4894911296490
  • 886_b-