Zbirka predrimskog i rimskog ranocarskog novca

Veći dio dobro sačuvanog kovanog srebrnog i uglavnom brončanog novca obrađen je i objavljen u Katalogu numizmatike Gradskog muzeja Sisak, svezak 1.: Predrimsko i rimsko ranocarsko razdoblje, 2009.

  • As cara Kaligule, 37.-41. god. (Av.)
  • As cara Kaligule, 37.-41. god. (Rv.)
  • Denar Gaj Julije Cezar, 48. god. pr. Kr. (Av.)
  • Denar Gaj Julije Cezar, 48. god. pr. Kr. (Rv.)
  • Dupondij cara Augusta, oko 20. god. (Av.)
  • Dupondij cara Augusta, oko 20. god. (Rv.)
  • Sestercij cara Trajana 98.-117. god. (Av.)
  • Sestercij cara Trajana 98.-117. god. (Rv.)