Predavanja "Ledenodobna megafauna sisačkog područja...

U četvrtak, 4. svibnja 2017. u Gradskom muzeju Sisak održat će se predavanje pod nazivom “Ledenodobna megafauna sisačkog područja – priča o vunastim mamutima“ dr. sc. Jadranke Mauch Lenardić sa Zavoda za paleontologiju i geologiju kvartara Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Razdoblje pleistocena karakterizirale su brze klimatske promjene – izmjene ledenih doba i toplijih razdoblja. Mnoge životinje, koje su tada živjele, izumrle su i danas nalazimo samo njihove fosilne ostatke. Kroz predavanje će se objasniti evolucija pleistocenskih elefantida – najvećih kopnenih sisavaca na primjeru fosilnih nalaza vunastih mamuta, stepskih bizona i drugih pripadnika pleistocenske megafaune nađenih na širem području Siska.