Predavanje „Heraldička obilježja knezova Babonića - B...

U četvrtak, 9. ožujka 2017. godine, u Gradskom muzeju Sisak u 19 sati, u sklopu ciklusa povijesnih predavanja, održalo se predavanje dr. sc. Hrvoja Kekeza pod nazivom „Heraldička obilježja knezova Babonića - Blagajskih: porijeklo, upotreba i mijene grba“. Grbovi plemićkih obitelji jedan su od važnijih elementa identiteta pojedinca, obitelji ili širih srodničkih zajednica, koji je zbog svoje vizualne komponente izuzetno bio pogodan za prenošenje različitih informacija i/ili narativa široj publici. U izlaganju se nastojalo prikazati nastanak i porijeklo grba knezova Babonića na najstarijim sačuvanim prikazima na pečatima uz različite diplome s kraja 13. i početka 14. stoljeća, ali i njegovu upotrebu i mijene njegovih heraldičkih obilježja u narednim vremenima sve do sredine, to jest kraja 17. stoljeća. Riječ je o grbu jedne od najvažnijih plemićkih magnatskih obitelji srednjovjekovne Slavonije čije se porijeklo može tražiti na prostorima današnje Banovine, a koja je sve do sredine 16. stoljeća bila uključena u različite manje ili više presudne povijesne procese koji su se odvijali na hrvatskim povijesnim prostorima. Stoga se ukratko predstavio povijesni razvoj i uloga knezova Babonića i njihovih potomaka knezova Blagajskih od prvih spomena u sačuvanim pisanim izvorima početkom 13. pa sve do sredine 16. stoljeća. Potom su se prikazali razmjerno brojni sačuvani prikazi grba knezova Babonića-Blagajskih te mijene heraldičkih obilježja i elemenata u promatranome vremenskom periodu, pri čemu se problematiziralo pitanje geneze grba i raznih promjena njegova izgleda kao posljedice utjecaja različitih društveno-političkih povijesnih okolnosti, ali i heraldičke prakse, to jest onodobne „mode“.   

 • _1999444
 • _1999445
 • _1999446
 • _1999447
 • _1999448
 • _1999457
 • _1999458
 • _1999459
 • _1999460
 • _1999461
 • _1999474
 • _1999475
 • _1999475
 • _1999476
 • _1999476
 • _1999477
 • _1999478
 • _1999500
 • _1999502
 • _1999503
 • _1999504