Predavanje "Zrinski na prostoru Pounja i Zrinske gore...

Gradski muzej Sisak, od 2. ožujka 2017. godine, pokrenuo je novi ciklus predavanja s povijesnom tematikom zajedno s društvom Terra banalis. Prethodna dva ciklusa bila su vezana uz arheologiju i etnologiju sisačkoga područja, a ovoga puta su u prvom planu plemićke obitelji i vlastelinstva Siska i Sisačko-moslavačke županije. Ova zanimljiva tema po prvi put se prezentirala u našoj instituciji s ciljem upoznavanja javnosti s bogatom plemićkom i vlastelinskom ostavštinom našeg prostora. Taj je prostor već od antičkih vremena bio važno proizvodno, prometno i vojno čvorište, a od srednjeg su ga vijeka dijelili najjači hrvatsko-slavonski vlastelini, uz niz manjih plemićkih obitelji i crkvenih posjednika koji su ga rubno i povremeno zaposjedali. Zahvaljujući povoljnim prirodnim preduvjetima, na tim je  vlastelinstvima održavana visoka razina napučenosti i obrađenosti zemlje sve do osmanskih osvajanja koja su uzdrmala srednjovjekovnu ekonomiju ovih prostora i rezultirala stvaranjem vojno-krajiškog sustava. Kroz niz predavanja posebno će se istaknuti one vlasteline koji su ostavili jači trag u širemu hrvatskom kontekstu (Babonići Blagajski, Zagrebački kaptol, opatija Topusko, Töttösi, Čupori Moslavački, Erdődy, Zrinski). Konkretno, razmotrit će se kako su stekli vlastelinstva, na kojim su pretpostavkama vlastelinstva funkcionirala u srednjem vijeku i kako su se suočila s osmanskom prijetnjom u ranome novom vijeku. Znanstvenici uključeni u seriju predavanja istraživački se bave razmatranom problematikom. Kroz seriju predavanja sintetiziraale su se spoznaje starije historiografije i prezentirala nova istraživanja, nastojeći doprinijeti obnovljenom interesu javnosti za revitalizaciju baštine Sisačko-moslavačke županije. Vlastelinska i plemićka baština dio su našega identiteta i prostora u kojem živimo stoga je naša dužnost prezentirati nepoznate i zaboravljene segmente zajedničke prošlosti u cilju što kvalitetnijeg promišljanja budućeg razvoja. Predavanja su trajala tijekom ožujka i travnja 2017. godine.

Prvo predavanje održala je dr. sc. Nataša Štefanec, izv. prof. s Odsjeka za povijest, Filozofskog fakulteta u Zagrebu na temu: „Zrinski na prostoru Pounja i Zrinske gore“. Predavanje će se održati 2. ožujka 2017. godine u 19 sati u Gradskom muzeju Sisak.

 • _1998028
 • _1998030
 • _1998031
 • _1998032
 • _1998035
 • _1998038
 • _1998040
 • _1998044
 • _1998045
 • _1998046
 • _1998048
 • _1998049
 • _1998051
 • _1998052
 • _1998053
 • _1998056
 • _1998065
 • _1998066
 • _1998073
 • _1998078
 • _1998087
 • _1998089
 • _1998091
 • _1998104
 • _1998105
 • _9998021
 • _9998023