Edukativni programi Gradskog muzeja Sisak predstavljeni na...

U petak 25. studenog 2016, u Galeriji Striegl u Sisku je održano Županijsko stručno vijeće likovne kulture i likovne umjetnosti Sisačko moslavačke županije. Tama aktiva je bila '' Umrežavanje odgojno-obrazovnih institucija i organizacija institucionalne i nezavisne kulturne scene''. Tom prilikom je Marijan Bogatić, viši muzejski pedagog Gradskog muzeja Sisak održao predavanje  na temu ''Edukacija u baštinskoj ustanovi'' te predstavio prisutnim učiteljima i profesorima mogućnosti suradnje obrazovnih ustanova s Muzejom i na koji način se pripremaju, organiziraju i provode edukativno kreativni programi Gradskog muzeja Sisak.

 • DSC_0001
 • DSC_0002
 • DSC_0003
 • DSC_0004
 • DSC_0005
 • DSC_0006
 • DSC_0009
 • DSC_0011
 • DSC_0012
 • DSC_0013
 • DSC_0014
 • DSC_0017
 • DSC_0020
 • DSC_0021