Zaštitno arheološko istraživanje na lokalitetu Holandsk...

od Sij 01
do Sij 01

Krajem rujna nastavljeno je zaštitno arheološko istraživanje na lokalitetu Holandska kuća – dvorište, započeto 2015. godine. Prošle je godine otkrivena rimska arhitektura monumentalnih dimenzija te nekoliko skeletnih ukopa. Ove je godine nastavljeno definiranje te rimske arhitekture uz pojavu novih zidanih struktura iz ranije faze. Radi se o nekoj monumentalnoj arhitekturi, svakako bogatije opremljenoj. Pokazuju nam to pokretni nalazi, kockice mozaika, ulomci fresaka i mramornih oplata.
Arheološko istraživanje prethodi obnovi i prenamjeni Holandske kuće u sklopu projekta grada Siska pod nazivom „Info centar industrijske baštine – Holandska kuća“.

 • IMG_3436
 • IMG_3437
 • IMG_3438
 • IMG_3439
 • IMG_3440
 • IMG_3443
 • IMG_3445
 • IMG_3446
 • IMG_3693
 • IMG_3697
 • IMG_3698
 • IMG_3700
 • IMG_3703
 • IMG_3708
 • IMG_3709
 • IMG_3710
 • IMG_3711
 • IMG_3713
 • IMG_3715
 • IMG_3716
 • IMG_3889