Radionica ''Dobra industrija'' 2016.

U sklopu 4. Dana industrijske baštine grada Siska, Gradski muzej Sisak pripremio je niz besplatnih edukativno kreativnih radionica pod nazivom Dobra industrija. Radionice su namijenjene starijim vrtićkim skupinama i učenicima svih razreda osnovne škole te se na njima obrađuju pojmovi: baština, industrijska baština, povijest grada Siska, industrijalizacija, razvoj grada Siska u 19. s 20. stoljeću…

U utorak, 20. rujna 2016, na radionici su sudjelovala djeca iz odgojne skupine Dobre osice, Dječji vrtić Sisak Novi, Objekt Sunce te su naučili imena objekata industrijske baštine koje svakodnevno viđaju, kako su sami rekli, kad idu na ritmiku, bazen, dok se šeću gradom i dok idu u vrtić. Na radionici su kreativnim radom, razvijajući motoričke sposobnosti, izrađivali te objekte.

U petak , 23. rujna 2016, smo posjetili OŠ Braća Ribar u Sisku i održali s učenicima 7. B razreda radionicu na temu industrijalizacije. Radionica se održala u sklopu manifestacije 4. Dani industrijske baštine grada Siska.

U ponedjeljak, 26. rujna 2016, smo posjetili Dječji vrtić Sisak Novi, objekt Tratinčica te smo održali dvije radionice u odgojnim skupinama Loptice i Zvjezdice. Na radionicama, pod nazivom Dobra industrija, smo nastavili s edukacijom i kreativnim radom na temu industrijske baštine grada Siska.

U sklopu manifestacije 4. Dani industrijske baštine Grada Siska u utorak, 27. rujna 2016, smo posjetili Dječji vrtić Sisak Stari, Objekt Bubamara. Na radionici pod nazivnom Dobra industrija sudjelovala su djeca iz odgojne skupine Ptičice.

U srijedu, 5. listopada 2016, su nas posjetila djeca iz odgojne skupine Zvjezdice, Dječji vrtić Sisak Stari, objekt Ciciban. Nakon vodstva izložbom „Nepoznata baština – Predmeti iz Zbirke ambalaže Gradskog muzeja Sisak“ sudjelovali su na radionici Dobra industrija. 

U četvrtak, 6. listopada 2016, Gradski muzej Sisak su posjetila djeca iz odgojne skupine Balončići, Dječji vrtić Sisak Stari, objekt Ciciban. Nakon vodstva izložbom „Nepoznata baština – Predmeti iz Zbirke ambalaže Gradskog muzeja Sisak“ i razgovora o industrijskoj baštini grada Siska sudjelovali su na radionici Dobra industrija. 

U petak, 7. listopada djeca iz odgojne skupine Ptičice, Dječji vrtić Sisak Stari, Objekt Bubamara posjetila su Gradski muzej Sisak i pogledala izložbu „Nepoznata baština – Predmeti iz Zbirke ambalaže Gradskog muzeja Sisak“. Nakon razgleda izložbe sudjelovali su na edukativno kreativnoj radionici na kojoj su morali osmisliti etiketu za najzdraviji i najukusniji sok!

 • _9995334
 • _9995336
 • _9995337
 • _9995338
 • _9995339
 • _9995345
 • _9995346
 • _9995356
 • _9995358
 • _9995360
 • _9995362
 • _9995363
 • _9995366
 • _9995367
 • _9995368
 • _9995369
 • _9995372
 • _9995373
 • _9995374
 • _9995375
 • _9995377
 • _9995379
 • _9995380
 • _9995381
 • _9995382
 • _9995384
 • _9995386
 • _9995387
 • _9995388
 • _9995389
 • _9995390
 • _9995392
 • _9995393
 • _9995394
 • _9995397
 • _9995404
 • _9995409
 • _9995413
 • _9995416
 • _9995417
 • _9995419
 • _9995423
 • _9995424
 • _9995426
 • _9995427
 • _9995429
 • _9995430
 • _9995431
 • _9995436
 • _9995437
 • _9995438
 • _9995439
 • _9995440
 • _9995441
 • _9995442
 • _9995443
 • _9995444
 • _9995445
 • _9995446
 • _9995447
 • _9995448
 • _9995485
 • _9995486
 • _9995487
 • _9995488
 • _9995489
 • _9995492
 • _9995494
 • _9995495
 • _9995496
 • _9995497
 • _9995498
 • _9995499
 • _9995500
 • _9995501
 • _9995502
 • _9995503
 • _9995504
 • _9995505
 • _9995506
 • _9995508
 • _9995509
 • _9995510
 • _9995511
 • _9995512
 • _9995513
 • _9995516
 • _9995517
 • _9995518
 • _9995519
 • 1
 • 10
 • 11
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • DSC_0022
 • DSC_0024
 • DSC_0025
 • DSC_0026
 • DSC_0028
 • DSC_0028
 • DSC_0029
 • DSC_0029
 • DSC_0030
 • DSC_0031
 • DSC_0031
 • DSC_0032
 • DSC_0032
 • DSC_0033
 • DSC_0033
 • DSC_0036
 • DSC_0036
 • DSC_0037
 • DSC_0037
 • DSC_0038
 • DSC_0038
 • DSC_0039
 • DSC_0040
 • DSC_0040
 • DSC_0041
 • DSC_0041
 • DSC_0043
 • DSC_0043
 • DSC_0044
 • DSC_0045
 • DSC_0045
 • DSC_0046
 • DSC_0046
 • DSC_0047
 • DSC_0047
 • DSC_0048
 • DSC_0048
 • DSC_0049
 • DSC_0049
 • DSC_0050
 • DSC_0050
 • DSC_0051
 • DSC_0051
 • DSC_0052
 • DSC_0052
 • DSC_0053
 • DSC_0053
 • DSC_0054
 • DSC_0055
 • DSC_0056
 • DSC_0056
 • DSC_0057
 • DSC_0059
 • DSC_0059
 • DSC_0061
 • DSC_0061
 • DSC_0062
 • DSC_0062
 • DSC_0063
 • DSC_0064
 • DSC_0064
 • DSC_0065
 • DSC_0066
 • DSC_0067
 • DSC_0067
 • DSC_0068
 • DSC_0069
 • DSC_0070
 • DSC_0070
 • DSC_0071
 • DSC_0071
 • DSC_0072
 • DSC_0073
 • DSC_0074
 • DSC_0077
 • DSC_0078
 • DSC_0080
 • DSC_0082
 • DSC_0083
 • DSC_0084
 • DSC_0086
 • DSC_0088
 • DSC_0090
 • DSC_0091
 • DSC_0094
 • DSC_0095
 • DSC_0097
 • DSC_0098
 • DSC_0099
 • DSC_0100
 • DSC_0101
 • DSC_0102
 • DSC_0103
 • DSC_0106
 • DSC_0107
 • DSC_0108
 • DSC_0109
 • DSC_0110
 • DSC_0112
 • DSC_0113
 • DSC_0114
 • DSC_0117
 • DSC_0121
 • DSC_0126