Ulica A. Starčevića 40

od Ožu 01
do Lip 30

STARČEVIĆEVA 40

 

2008. ožujak – lipanj

 

 

Otkrivena je arhitektura antičke Siscije, iz najmanje dvije građevne faze, a datira se u period od 1. do 4. stoljeća.

Otkrivena arhitektura pripadala je stambenoj i javnoj namjeni. Sredinom lokaliteta pružala se antička cesta, širine 2,5 do 3 m sa djelomično očuvanim svim njenim slojevima, uključujući i nekoliko kamenih blokova. Zapadno i istočno od ceste otkriven je sustav kanalizacije. Kanali su, kao najvjerojatnije i sama cesta nastali u periodu 1. ili 2. stoljeća, a izvan funkcije su vjerojatno bili najranije sredinom 3. stoljeća. Okolna rimska arhitektura iz najmanje je dvije građevne faze, one iz 1. i 2. stoljeća te kasnoantička. Od pokretnog arheološkog materijala najbrojniji su ulomci keramičkog posuđa te nalazi rimskog brončanog novca iz perioda 1. do 5.stoljeća.

  • Nalaz_rimskog_vra_in_situ_foto_I._Baani
  • Pogled_na_jedan_od_kanala_istono_od_ceste_foto_I._Baani
  • Sisak_A._Starevia_40_pogled_na_lokalitet_foto_B._Suntei