Izložba "Tvornički dimnjaci – industrijske verti...

U petak, 16. rujna 2016. u 12 sati, u Holandskoj kući, Rimska 10, u Sisku, održalo se otvorenje izložbe "Tvornički dimnjaci – industrijske vertikale grada Siska". Izložbu je pripremio Konzervatorski odjel u Sisku Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, a održava se u sklopu 4. Dana industrijske baštine grada Siska. Nakon izložbe održao se okrugli stol na temu „Budućnost industrijske baštine grada Siska i Info centar industrijske baštine Holandska kuća“. 

 • IMG_2250
 • IMG_2252
 • IMG_2257
 • IMG_2261
 • IMG_2262
 • IMG_2263
 • IMG_2264
 • IMG_2265
 • IMG_2267
 • IMG_2270
 • IMG_2271
 • IMG_2273
 • IMG_2274
 • IMG_2275
 • IMG_2276
 • IMG_2277
 • IMG_2281
 • IMG_2286
 • IMG_2290
 • IMG_2294
 • IMG_2306
 • IMG_2307
 • IMG_2308
 • IMG_2313
 • IMG_2322
 • IMG_2323
 • IMG_2325
 • IMG_2327
 • IMG_2328
 • IMG_2330
 • IMG_2332
 • IMG_2335
 • IMG_2337
 • IMG_2339
 • IMG_2340
 • IMG_2344
 • IMG_2355
 • IMG_2356
 • IMG_2359
 • IMG_2360
 • IMG_2368
 • IMG_2374
 • IMG_2375
 • IMG_2377
 • IMG_2378
 • IMG_2382
 • IMG_2384
 • IMG_2386
 • IMG_2387
 • IMG_2388
 • IMG_2391
 • IMG_2397
 • IMG_2401
 • IMG_2405
 • IMG_2412
 • IMG_2413
 • IMG_2421
 • IMG_2426
 • IMG_2427
 • IMG_2428
 • IMG_2430
 • IMG_2431