Klikni na znanje

Gradski muzej Sisak sudjelovao je u Edukativnoj akciji Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju Hrvatskog muzejskog društva koja se održavala od 18. travnja do 18. svibnja 2016. Glavna tema akcije je bila KLIK na Kulturni krajoLIK, a Gradski muzej Sisak sudjelovao je s programom Klikni na znanje.

Program Gradskog muzeja Sisak uključivao je niz besplatnih edukativno kreativnih radionica za učenike osnovnih i srednjih škola u gradu Sisku na kojima su polaznici upoznali naš grad. Zašto je jedan meandar bio toliko privlačan prapovijesnim plemenima, zašto se u centru grada nemoguće izgubiti ako znate strane svijeta, koja je veza ušća rijeka i Hasan paše Predojevića, kako i gdje su se gradili industrijski pogoni i industrijska naselja, koja su to obilježja Posavine i Pokuplja… samo su neka pitanja na koja smo mi odgovorili.

 

ODRŽANE RADIONICE:

 • 20. travnja održana je prva radionica u sklopu programa. Na radionici su sudjelovali učenici 2. B razreda OŠ 22. lipnja iz Siska. Nakon vodstva postavom i ponavljanja koje su to ustanove u kulturi i koje su osnovne funkcije muzeja sudjelovali su u edukativno kreativnoj radionici Nastavi crtež. Nastavljajući crtež, na kojemu se nalaze oznake koje su pronađene na ulomcima keramike pronađene u Sisku koje su nastale u 2. stoljeću prije Krista, polaznici radionice razvijaju vizualno motoričku koordinaciju koja djetetu omogućuje usklađivanje pokreta i izvođenje sve kompleksnijih  zadataka u skladu s informacijama dobivenim putem osjetila vida.
 • 21. travnja učenici trećih razreda OŠ Viktorovac iz Siska posjetili su utvrdu Stari grad. Nakon stručnog vodstva utvrdom sudjelovali su na edukativnoj radionici Kronološka tablica. Ova radionica je usklađena s gradivom kojeg učenici Sisačko-moslavačke županije uče u trećem razredu iz Prirode i društva. Gradivo koje su učili u školi ponovili su prilikom vodstva utvrdom i sve naučeno prezentirali slažući kronološku tablicu.
 • 22. travnja posjetili su nas učenici prvih razreda OŠ Braća Ribar iz Siska. Posjetili su utvrdu Stari grad i nakon vodstva postavom sudjelovali su na edukativno kreativnoj radionici Capice sreće.  Cilj ove radionice je  upoznavanje polaznika s poviješću grada Siska, posebice s antičkom Siscijom. Veliki broj rimskih cigli na sebi ima različite uzorke. Jedan od uzoraka koji se pronalazi su i otisci  šapica različitih životinja koje su hodale po tim ciglama dok se nisu osušile. Rimljani su vjerovali da kuća zidana takvom ciglom ima magična svojstva, odnosno bit će oslobođena zlih duhova i obilježena srećom i blagostanjem.
 • 25. travnja posjetili su nas  učenici trećih razreda OŠ Braća Ribar iz Siska. Nakon stručnog vodstva postavom sudjelovali su na edukativnoj radionici Kronološka tablica na kojoj su uz igru ponavljali pojmove vezane za povijest grada Siska. Ova radionica je usklađena s nastavom Prirode i društva trećeg razreda te služi učenicima za usvajanje pojma vremena (prije Krista i nakon Krista), lente vremena i povijesti grada Siska. 
 • 26. travnja učenici trećih razreda OŠ 22. lipnja iz Siska posjetili su utvrdu Stari grad. Nakon vodstva utvrdom sudjelovali su na edukativnoj radionici Kronološka tablica na kojoj su odmjerili snage u znanju povijesti grada Siska i brzini, razred protiv razreda. Na ovaj način su ponovili i usvojili koji su najvažniji datumi u povijesti grada Siska, kako se računa vrijeme, što je tisućljeće, stoljeće i desetljeće...
 • 3. svibnja posjetili su nasučenici 2. a razreda OŠ 22. lipnja iz Siska. Nakon kratkog vodstva postavom sudjelovali su na edukativno kreativnoj radionici ''Nastavi crtež''Nastavljajući crtež, na kojemu se nalaze oznake koje su pronađene na ulomcima keramike pronađene u Sisku koje su nastale u 2. stoljeću prije Krista, polaznici radionice razvijaju vizualno motoričku koordinaciju koja djetetu omogućuje usklađivanje pokreta i izvođenje sve kompleksnijih zadataka u skladu s informacijama dobivenim putem osjetila vida.
 • 4. svibnja posjetili su nas učenici trećeg razreda OŠ Galdovo iz Siska. Nakon vodstva postavom sudjelovali su na edukativnoj radionici "Kronološka tablica". Cilj ove radionice je upoznavanje polaznika s poviješću grada Siska, od prapovijesti do današnjih dana. Što je sve bilo na području današnjeg Siska u vremenu prije rođenja Krista, koji su najvažniji datumi u povijesti, kako se računa vrijeme, što je tisućljeće, stoljeće i desetljeće…
 • 9. svibnja posjetili su nas učenici šestog razreda OŠ Braća Ribar iz Siska. Nakon vodstva postavom sudjelovali su na edukativnoj radionici "Osmansko Kršćanski sukobi". Cilj ove radionice je obrađivanje i ponavljanje nastavnih jedinica vezanih za Osmansko- kršćanske sukobe u ranom novom vijeku kroz korištenje i postavljanje na vremensku liniju najvažnijih imena, bitaka i događaja.
 • 13. svibnja posjetili su nas  učenici prvih razreda OŠ Budaševo, Gušće, Topolovac. Nakon vodstva kroz postav, gdje su naučili što je to muzej, zašto su rijeke važne za grad Sisak i tko nosi poculicu, sudjelovali su na edukativno-kreativnoj radionici ''Posavska ruža'' na kojoj su izrađivali motiv ruže koja se nalazi na svečanoj nošnji našega kraja.
 • 1
 • 10
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 11
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 12
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 13
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 139
 • 14
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 15
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 16
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 17
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 18
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 19
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 2
 • 20
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 21
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 219
 • 22
 • 220
 • 221
 • 222
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 3
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 4
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 5
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 6
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 7
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 8
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 9
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99