Radionice "Uskrs u Muzeju!"

Uskrs u Muzeju 2016. je edukativno kreativni program Gradskog muzeja Sisak koji se održavao u razdoblju 7. do 25. ožujka 2016. Program je uključivao predavanja o značenju i načinu obilježavanju Uskrsa našeg kraja i besplatne edukativno kreativne radionice ukrašavanja jaja. U programu su sudjelovala djeca vrtićke dobi, učenici nižih razreda osnovnih škola kao i djeca s raznim oblicima invalidnosti. Autor i voditelj radionica bio je Marijan Bogatić, viši muzejski pedagog Gradskog muzeja Sisak.

Uzrast: vrtić, niži razredi osnovne škole, osobe s invaliditetom

Tehnika: dekupaž

Cilj nastavne jedinice:

Upoznavanje polaznika s običajima i načinom obilježavanja kršćanskog blagdana Uskrsa. Posebna zanimljivost u obilježavanju ovog blagdana je i raznolikost običaja koji su uvriježeni u tradicijskoj baštini našega kraja.

Ključni pojmovi: pisanice, Uskrs, tradicijska baština

Korelacija: Priroda i društvo, Likovna kultura, Glazbena Kultura,  Vjeronauk

Održano je 19 radionica na kojima je sudjelovalo 427 sudionika, 14 radionica je održano u Gradskom muzeju Sisak, Ulica kralja Tomislava 10 u Sisku, 3 u  Objektu Tratinčica, Dječjem vrtiću Sisak Novi, Nikole Šubića Zrinskog 23 u Sisku te 2 u Objektu Radost, Dječjem vrtiću Sisak Novi, Ul. Hrvatskog narodnog preporoda 33 u Sisku.

 

9.03.2016. učenici trećih i četvrtih razreda vjeronaučne grupe OŠ Braća Ribar iz Siska (9 sudionika)

10.03.2016. učenici 1. A razreda OŠ 22 lipnja Sisak (25 sudionika)

10.03.0216. učenici 1.b razreda OŠ 22. lipnja Sisak (26 sudionika)

10.03.2016. učenici Odjela za učenike s teškoćama u razvoju OŠ 22. lipnja Sisak (16 sudionika)

10.03.2016. učenici Odjela za učenike s teškoćama u razvoju OŠ 22. lipnja Sisak (20 sudionika)

14.03.2016. učenici 3. A razreda Osnovne škole Viktorovac iz Siska (29 sudionika)

14.03.2016. učenici 3.B razreda Osnovne škole Viktorovac iz Siska (25 sudionika)

15.03.2016. djeca iz odgojne skupine Jabučice, DV Sisak Stari, Objekt Bubamara (20 sudionika)

15.03.2016. Učenici drugog razreda OŠ Ivana Kukuljevića (24 sudionika)

16.03.2016. učenici 3. B razreda Osnovne škole 22 lipnja iz Siska (22 sudionika)

16.03.2016. djeca iz skupine Ptičice, DV Bubamara, Sisak Stari (20 sudionika)

16.03.2016. Učenici 2. B razreda Osnovne škole 22 lipnja iz Siska (20 sudionika)

22.03.2016. Objekt Radost, Dječji vrtić Sisak Novi. djeca iz odgojnih skupina  Medvjedići i Zečići (28 sudionika)

22.03.2016. Objekt Radost, Dječji vrtić Sisak Novi, djeca iz odgojnih skupina  Vukovi i Patkice (32 sudionika)

23.03.2016. Objekt Tratinčica Dječji vrtić Sisak Novi, djeca iz odgojne skupine Jagodice (14 sudionika)

23.03.2016. Objekt Tratinčica Dječji vrtić Sisak Novi, djeca iz odgojnih skupina  Žabice i Zvjezdice (22 sudionika)

23.03.2016. Objekt Tratinčica Dječji vrtić Sisak Novi, djeca iz odgojnih skupina Loptice i Cipelići (34 sudionika)

24.03.2016. Mališani iz odgojnih skupina Zvjezdice i Krijesnice Dječjeg vrtića Sisak Stari, Objekt Ciciban (20 sudionika)

24.03.2016. djeca iz odgojnih skupina Balončići i Jabučice, Dječji vrtić Sisak Stari, Objekt Ciciban (30 sudionika)

 • _9997105
 • _9997107
 • _9997110
 • _9997111
 • _9997112
 • _9997115
 • _9997119
 • _9997120
 • _9997121
 • _9997122
 • _9997123
 • _9997124
 • _9997126
 • _9997127
 • _9997128
 • _9997129
 • _9997131
 • _9997136
 • _9997139
 • _9997141
 • _9997143
 • _9997144
 • _9997145
 • _9997152
 • _9997153
 • _9997154
 • _9997155
 • _9997156
 • _9997157
 • _9997158
 • _9997159
 • _9997161
 • _9997162
 • _9997163
 • _9997165
 • _9997167
 • IMG_1843
 • IMG_1848
 • IMG_1849
 • IMG_1853
 • IMG_1854
 • IMG_1855
 • IMG_1856
 • IMG_1858
 • IMG_1860
 • IMG_1861
 • IMG_1862
 • IMG_1863
 • IMG_1864
 • IMG_1865
 • IMG_1866
 • IMG_1867
 • IMG_1868
 • IMG_1869
 • IMG_1870
 • IMG_1871
 • IMG_1872
 • IMG_1873
 • IMG_1874
 • IMG_1875
 • IMG_1876
 • IMG_1878
 • IMG_1887
 • IMG_1889
 • IMG_1890
 • IMG_1892
 • IMG_1893
 • IMG_1895
 • IMG_1896
 • IMG_1900
 • IMG_1901
 • IMG_1902
 • IMG_1905
 • IMG_1906
 • IMG_1907
 • IMG_1915
 • IMG_1920
 • IMG_1925
 • IMG_1927
 • IMG_1930
 • IMG_1932
 • IMG_1933
 • IMG_1934
 • IMG_1936
 • IMG_1942
 • IMG_1947
 • IMG_1952
 • IMG_1958
 • IMG_1960
 • IMG_1961
 • IMG_2036
 • IMG_2038
 • IMG_2041
 • IMG_2042
 • IMG_2046
 • IMG_2049
 • IMG_2050
 • IMG_2054
 • IMG_2055
 • IMG_2060
 • IMG_2072
 • IMG_2076
 • IMG_2080
 • IMG_2086
 • IMG_2087
 • IMG_2094
 • IMG_2095
 • IMG_2097
 • IMG_2100
 • IMG_2104
 • IMG_2113
 • IMG_2114
 • IMG_2116
 • IMG_2117
 • IMG_2123
 • IMG_2127
 • IMG_2129
 • IMG_2136
 • IMG_2137
 • IMG_2139
 • IMG_2140
 • IMG_2144
 • IMG_2148
 • IMG_2153
 • IMG_2156
 • IMG_2160
 • IMG_2161
 • IMG_2164
 • IMG_2165
 • IMG_2166
 • IMG_2169
 • IMG_2172
 • IMG_2173
 • IMG_2175
 • IMG_2176
 • IMG_2178
 • IMG_2179
 • IMG_2183
 • IMG_2185
 • IMG_2188
 • IMG_2196
 • IMG_2199
 • IMG_2202
 • IMG_2203
 • IMG_2204
 • IMG_2205
 • IMG_2207
 • IMG_2208
 • IMG_2211
 • IMG_2212
 • IMG_2216
 • IMG_2217
 • IMG_2218
 • IMG_2222
 • IMG_2224
 • IMG_2228
 • IMG_2229
 • IMG_2229
 • IMG_2232
 • IMG_2233
 • IMG_2235
 • IMG_2241
 • IMG_2243
 • IMG_2245
 • IMG_2247
 • IMG_2251
 • IMG_2252
 • IMG_2253
 • IMG_2254
 • IMG_2258
 • IMG_2259
 • IMG_2311
 • IMG_2316
 • IMG_2320
 • IMG_2324
 • IMG_2325
 • IMG_2327
 • IMG_2332
 • IMG_2333
 • IMG_2334
 • IMG_2335
 • IMG_2336
 • IMG_2337
 • IMG_2338
 • IMG_2339
 • IMG_2340
 • IMG_2345
 • IMG_2359
 • IMG_2363
 • IMG_2371
 • IMG_2372
 • IMG_2373
 • IMG_2375
 • IMG_2377
 • IMG_2378
 • IMG_2379
 • IMG_2380
 • IMG_2382
 • IMG_2384
 • IMG_2386
 • IMG_2388
 • IMG_2391
 • IMG_2391
 • IMG_2392
 • IMG_2394
 • IMG_2399
 • IMG_2402
 • IMG_2403
 • IMG_2404
 • IMG_2405
 • IMG_2406
 • IMG_2407
 • IMG_2408
 • IMG_2409
 • IMG_2411
 • IMG_2420
 • radionica1
 • radionica10
 • radionica11
 • radionica12
 • radionica13
 • radionica14
 • radionica15
 • radionica16
 • radionica2
 • radionica3
 • radionica4
 • radionica5
 • radionica6
 • radionica7
 • radionica8
 • radionica9
 • uskrsnja_radionica1
 • uskrsnja_radionica10
 • uskrsnja_radionica11
 • uskrsnja_radionica12
 • uskrsnja_radionica13
 • uskrsnja_radionica14
 • uskrsnja_radionica15
 • uskrsnja_radionica16
 • uskrsnja_radionica17
 • uskrsnja_radionica18
 • uskrsnja_radionica19
 • uskrsnja_radionica2
 • uskrsnja_radionica3
 • uskrsnja_radionica4
 • uskrsnja_radionica5
 • uskrsnja_radionica6
 • uskrsnja_radionica7
 • uskrsnja_radionica8
 • uskrsnja_radionica9