Predavanje o početku Domovinskog rata.

Viši kustos Ivica Valent održao je pripadnicima 3. satnije 1. bojne "Tigrovi" predavanje o početku Domovinskog rata na području Sunje, kao i o doprinosu Sunje u obrani Republike Hrvatske.

  • _9996647
  • _9996654
  • _9996672
  • _9996676
  • _9996692
  • _9996694
  • _9996714