Predavanje u Spomen sobi 57. brigade "Marijan Celjak&...

Viši kustos Ivica Valent održao je pripadnicima 3. satnije 1. bojne "Tigrovi" predavanje o početku Domovinskog rata na području Siska i Banovine, kao i o doprinosu Siska i sela Komarevo u obrani Republike Hrvatske.

  • IMG_4517
  • IMG_4521
  • IMG_4531
  • IMG_4540
  • IMG_4548
  • IMG_4553