Zaposlenici

1. Vlatko Čakširan, viši kustos, ravnatelj

2. Katica Mrgić, viša kustosica 

3. Tea Tomaš Barišić, viša kustosica 

4. Ivica Valent, viši kustos 

5. Iskra Baćani, viša kustosica

6. Davorka Obradović, viša kustosica

7. Marijan Bogatić, viši muzejski pedagog

8. Rosana Škrgulja, viša kustosica

9. Ivana Plavec, kustosica

10. Predrag Jelić, kustos pripravnik

11. Ana-Marija Gruica, muzejska dokumentaristica

12. Ana Baiutti, viša muzejska knjižnjičarka

13. Vedrana Banić, voditeljica marketinga

14. Neven Peko, restaurator

15. Juraj Kovačević, informatičar

16. Blaženka Suntešić, viša fotografkinja

17. Josip Sekulić, preparator

18. Kristina Kovač, muzejska tehničarka

19. Suzana Glavaš, administrativna tajnica, blagajnica

20. Božica Pernar, računovodstveni referent

21. Suvada Skočić, spremačica

22. Božica Milatović, spremačica

23. Krešimir Ivšić, domar

24. Ibrahim Krupić, domar