Promocija Zbornika radova „Rijeka Sava u povijesti“

U srijedu, 28. listopada 2015. u Gradskom muzeju Sisak održana je promocija Zbornika radova „Rijeka Sava u povijesti“.

Zbornik radova „Rijeka Sava u povijesti“ nastao je nakon međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Slavonskom Brodu u listopadu 2013. godine. Znanstveni skup bio je prvi skup takve vrste u Hrvatskoj. Na dvodnevnom skupu izlagalo je 30 znanstvenika iz Hrvatske, Slovenije, Srbije te Bosne i Hercegovine, dakle iz četiri zemlje kroz koje ili uz čije granice Sava protječe. Okupljeni znanstvenici razmatrali su ulogu i značaj rijeke Save kroz cjelokupnu povijest, pokrivajući vremensko razdoblje od kasne antike do suvremenog doba, pri čemu je rijeka sagledavana ponajprije iz historiografske perspektive, ali i iz perspektive nekih drugih znanstvenih disciplina (povijest književnosti, povijest umjetnosti, arheologija, etnologija, urbanizam). U okviru radova okupljenih u zborniku otvorene su neke važne teme koje dosad nisu bile predmetom sustavnoga proučavanja, dok su pojedine druge teme sagledane u svjetlu rezultata novijih istraživanja. Zbornik nudi solidan i pouzdan, premda necjelovit, uvid u suživot čovjeka i te rijeke kroz povijest. Ipak, izloženi rezultati i ponuđeni zaključci bitno produbljuju dosadašnju razinu spoznaja o povijesnoj ulozi i značaju rijeke Save te potvrđuju da je utjecaj te rijeke iznimno važan za razumijevanje prošlosti čitavoga područja kroz koje protječe.

Nakladnik Zbornika radova je Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje iz Slavonskog Broda, a urednik dr. sc. Branko Ostajmer.  

Na promociji su sudjelovali:

dr. sc. Stanko Andrić - predstojnik Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonskog Brod

dr. sc. Damir Karabić - recenzent

dr. sc. Branko Ostajmer - urednik Zbornika

mr. sc. Vlatko Čakširan - ravnatelj Gradskog muzeja Sisak

 

Više informacija o Zborniku možete pogledati na http://hipsb.hr/product/rijeka-sava-u-povijesti/

 • DSC_8925
 • DSC_8929
 • DSC_8930
 • DSC_8933
 • DSC_8934
 • DSC_8935
 • DSC_8936
 • DSC_8938
 • DSC_8939
 • DSC_8940
 • DSC_8942
 • DSC_8943
 • DSC_8947
 • DSC_8950
 • DSC_8956
 • DSC_8960
 • DSC_8963
 • DSC_8968
 • DSC_8969
 • DSC_8971
 • DSC_8972
 • DSC_8973
 • DSC_8974