Razgledavanje: Mlin i pekare d.o.o. Sisak / Mlin Popović

Mlin i pekara d. o. o. Sisak danas je jedno od najpropulzivnijih sisačkih poduzeća koje svojim proizvodima opskrbljuje grad Sisak i njegovu okolicu. Tradicija proizvodnje tvornice vezana je uz početak rada parnoga mlina građevinskoga poduzetnika Mije Popovića od 20-ih godina 20. stoljeća. Godine 1923. kupio je od gradske općine zemljište s velikim kanalom, koji je zatrpao te počeo izgrađivati svoje tvornice. Najprije je podigao strojnu bravariju i stolariju te parnu pilanu. Nakon toga je izgradio paromlin koji je nosio naziv „Odra“, a 1932. godine podigao je i tvornicu parketa. Godine 1927. kupio je parnu ciglanu Vilka Becka, čime je osigurao vlastitu proizvodnju građevinskoga materijala. Danas je od toga kompleksa ostao samo dio mlina koji se nalazi u sklopu Mlina i pekare d.o.o. Sisak.

 • DSC_7368
 • DSC_7372
 • DSC_7377
 • DSC_7382
 • DSC_7383
 • DSC_7388
 • DSC_7389
 • DSC_7390
 • DSC_7391
 • DSC_7393
 • DSC_7396
 • DSC_7398
 • DSC_7399
 • DSC_7401
 • DSC_7403
 • DSC_7404
 • DSC_7405
 • DSC_7406
 • DSC_7407
 • DSC_7408
 • DSC_7414
 • DSC_7415
 • DSC_7417
 • DSC_7418
 • DSC_7430
 • DSC_7433
 • DSC_7435
 • DSC_7440
 • DSC_7444
 • DSC_7445
 • DSC_7448
 • DSC_7450
 • DSC_7452
 • DSC_7453
 • DSC_7454
 • DSC_7458
 • DSC_7459
 • DSC_7462
 • DSC_7463
 • DSC_7466
 • DSC_7467
 • DSC_7472
 • DSC_7473
 • DSC_7476
 • DSC_7484
 • DSC_7487
 • DSC_7488
 • DSC_7490
 • DSC_7491
 • DSC_7497
 • DSC_7499