Stari grad

Spomenik nulte kategorije

U vrijeme borbi s Osmanlijama, radi zaustavljanja turskog prodora, na samom ušću rijeke Kupe u Savu, počinje se graditi sisačka utvrda. Gradnja je započela 1544. godine, a 1550. godine bila je osposobljena za osnovnu namjenu. Za gradnju je korišten pretežno građevinski materijal ruševina rimske Siscije. Utvrdu je osmanski vojskovođa Hasan paša Predojević opsjedao tri puta, da bi 22. lipnja 1593. doživio konačan poraz, u presudnoj bitci za obranu Siska i čitavog Hrvatskog kraljevstva. U utvrdi  se za vrijeme bitke nalazila posada od oko 300 vojnika, koja je u presudnom trenutku krenula u pomoć kršćanskoj vojsci pod vodstvom bana Tome Bakača.

 

Utvrda Stari grad Sisak zatvorena je od listopada do svibnja.

Grupne posjete su moguće kroz cijelu godinu, uz prethodnu najavu na broj telefona Gradskog muzeja Sisak, 044/811-811.

 

Cijena ulaznica:

Pojedinačne posjete Utvrdi:

ODRASLI - 10,00 kn
UČENICI I STUDENTI - 7,00 kn
DJECA DO 7 GODINA, UMIROVLJENICI - BESPLATNO

Organizirani posjet Utvrdi:

DJECA I UMIROVLJENICI- 7,00 kn
ODRASLI - 10,00 kn

ORGANIZIRANE POSJETE:

Za organizirane posjetitelje (GRUPE) nudimo i dodatne usluge stručnog vođenja kroz utvrdu Stari grad.

Cijena STRUČNOG VOĐENJA - 100,00 kn
(unutar radnog vremena Utvrde)   

Nakon radnog vremena Utvrde cijena vodstva iznosi - 150,00 kn

GRUPU MOŽE SAČINJAVATI NAJVIŠE 25 OSOBA, UKOLIKO IMA VIŠE OSOBA OD PREDVIĐENOG BROJA ZA GRUPU, BIT ĆE PODJELJENI NA ONOLIKO GRUPA ZA KOLIKO POSTOJI STRUČNIH VODITELJA.   

Grupu je potrebno prethodno najaviti, a u koliko najavljena grupa ne dođe i pri tome se ne odjavi najmanje 1 dan  prije predviđenog vodstva, vodstvo će se naplatiti bez obzira na neizvršenu uslugu vodstva.

Grupe se najavljuju na tel. 044/ 811-811.

  • 1
  • starigrad1