Predavanje "Virtualni muzej karlovačke industrije&qu...

Virtualni muzej karlovačke industrije izdanak je Gradskog muzeja Karlovac, muzejske ustanove osnovane 1904. godine. Virtualni je muzej osnovan 2014. godine kako bi u virtualnoj sferi prevladao fizička ograničenja u prikupljanju i prezentaciji artefakata te dokumentiranju proizvodnih procesa i prostora, kao i u pozicioniranju čitavih spomeničkih kompleksa u društveno-povijesni kontekst te na kulturno-turističku kartu. U središtu pažnje su karlovački proizvodi i sredstva za proizvodnju koja su bila u karlovačkoj uporabi. Veze nastale s drugim gradovima i sredinama, nastale poslovnim odnosima, nadopunjuju pojam karlovačke provenijencije.

 • 1
 • DSC_7133
 • DSC_7134
 • DSC_7136
 • DSC_7137
 • DSC_7138
 • DSC_7139
 • DSC_7140
 • DSC_7143
 • DSC_7144
 • DSC_7145
 • DSC_7146
 • DSC_7155
 • DSC_7156
 • DSC_7157
 • DSC_7159
 • DSC_7163
 • DSC_7165
 • DSC_7167
 • DSC_7179
 • DSC_7181
 • DSC_7182
 • DSC_7185
 • DSC_7189
 • DSC_7190