Dopune plana nabave za 2015.

GRADSKI MUZEJ SISAK

Kralja Tomislava 10

Klasa: 406-09/15-01/1

Urbroj: 2176/05-17-15-3

 

Sisak, 16. lipnja 2015.

 

Sukladno članku 20. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13,13/14), donosi se

 

 

I. DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU

 

Ovim planom nabave određuje se nabava roba,radova i usluga u 2015.godini čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna kako slijedi:              

 

U plan nabave za 2015. godinu dodaju se sljedeći predmeti:                             

 

Red.

br.

Predmet nabave

Evidencijski broj nabave

Financijski plan

(proračunska pozicija)

Procijenjena vrijednost bez PDV-a, kn

Vrsta postupka

Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum

 

 

Planirani početak postupka

Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.

Ugradnja video nadzornog sustava

BN 3/15

RO417

40.000,00

Bagatelna nabava

Narudžbenica

II. tromjesječje

 

10.

Uređenje i opremanje Muzeja

 

RO432

92.000,00

Bagatelna nabava

Narudžbenica

IV. tromjesječje

 

11.

Arheološki park Sv. Kvirin – godišnja ulaganja

 

RO437

104.000,00

Bagatelna nabava

Narudžbenica

IV. tromjesječje

 

12.

Usluge osiguranja

 

RO398

24.000,00

Otvoreni postupak, Objedinjena javna nabava Grad Sisak

Ugovor o javnoj nabavi

III. tromjesječje

12. mjeseci

 

 

Ravnatelj:

 mr. sc. Vlatko Čakširan