Okrugli stol „Arheologija u budućem razvoju grada Siska...

od Ožu 30
do Ožu 31

U ponedjeljak, 30. ožujka 2015. okruglim stolom pod nazivom „Arheologija u budućem razvoju grada Siska“ obilježen je kraj ciklusa predavanja Sisak u svjetlu novih arheoloških istraživanja.

U sklopu ciklusa održano je osam predavanja kojima je predstavljena arheološka baština grada Siska i saznanja koja su proizašla iz mnogobrojnih istražnih radova. Grad Sisak, izrastao na ostacima antičke Siscije, odlikuje se izuzetno bogatom arheološkom baštinom koja privlači pozornost brojnih znanstvenika i istraživača. Dosadašnja istraživanja provedena na području grada otkrila su niz nepoznatih činjenica o njegovoj prošlosti, a bogatstvo, raznolikost i očuvanost nalaza nametnuli su Sisak kao važno mjesto hrvatske arheologije. Cilj predavanja bilo je ukazati upravo na činjenicu kako je naš grad područje od iznimnog znanstvenog interesa u vidu arheološke baštine, ali ujedno i poticaj da se promisli o budućem razvoju grada u tom kontekstu. Okruglim stolom, na kojem su sudjelovali predstavnici Ministarstva kulture, Grada Siska i Sisačko-moslavačke županije, promislilo se o mogućnostima korištenja ukupne kulturno-povijesne baštine, prvenstveno arheološke, u svrhu budućeg razvoja grada. Arheološka baština važan je dio ukupnog kulturnog fonda koji je sa svojim kulturno-povijesnim značenjem sastavni dio čovjekova okoliša, a aktivnim i kvalitetnim korištenjem može postati temelj održivog gospodarskog razvoja. Odgovornost lokalne zajednice je da se brine o svojim kulturnim i povijesnim dobrima, ali isto tako da iskoristi dani potencijal u svrhu kvalitetnog i održivog razvoja u budućnosti.

 • image001
 • image002
 • image003
 • image004
 • image005
 • image006
 • image007
 • image008
 • image009
 • image010
 • image011
 • image012
 • image013
 • image014
 • image015
 • image016
 • image017
 • image018
 • image019