Predavanje „Arheološka istraživanja na lokalitetu Sv. ...

U četvrtak, 23. ožujka 2015. u Gradskom muzeju Sisak održano je posljednje predavanje u sklopu ciklusa „Sisak u svjetlu novih arheoloških istraživanja“.

Predavanje pod nazivom „Arheološka istraživanja na lokalitetu Sv. Kvirin – sjeverni ulaz u Sisciju“ održala je dr. sc. Ina Miloglav. Istražni radovi na lokalitetu provode se sustavno i kontinuirano od 2003. godine u sklopu projekta realizacije Arheološkog parka Sv. Kvirin, a od 2010. arheološka i geofizička istraživanja provodi i Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rezultati istraživanja potvrdili su već otprije poznatu višeslojnu kompleksnu stratigrafiju lokaliteta gdje se kontinuirano na jednom mjestu može pratiti šest građevinskih faza, od kojih najstarija faza pripada 1. stoljeću, a zadnja završava gradnjom kapele sv. Kvirina u 18. stoljeću.

Važno je naglasiti i da je nalazište Sv. Kvirin dio  projekta Vijeća Europe i Ministarstva kulture „Rehabilitation of the heritage in the SE Europe“

 

Snimku predavanja možete pogledati putem poveznice https://www.youtube.com/watch?v=KuN5kbENLtU

 • DSC_0576
 • DSC_0580
 • DSC_0581
 • DSC_0585
 • DSC_0587
 • DSC_0589
 • DSC_0591
 • DSC_0593
 • DSC_0596
 • DSC_0602
 • DSC_0604
 • DSC_0606
 • DSC_0607
 • DSC_0608
 • DSC_0609
 • DSC_0611
 • DSC_0612
 • DSC_0614
 • DSC_0617
 • DSC_0619
 • DSC_0620