Zbirka papirnatog novca

Papirnati novac je samo iz razdoblja od kraja 19. do kraja 20. st., ponajviše koji se u to vrijeme koristio u Sisku, ali i iz ostatka svijeta. Naglasci su na: austrougarskim krunama, dinarima kraljevine SHS, odnosno Jugoslavije, kune NDH, partizanski i socijalističke Jugoslavije i hrvatski dinari.