Predavanje ''Plovidba rijekom Kupom kroz vrijeme''

Tijekom veljače i ožujka 2015. Gradski muzej Sisak organizirao je ciklus predavanja pod nazivom „Sisak u svjetlu novih arheoloških istraživanja“. Svrha predavanja je prezentacija rezultata i saznanja dobivenih provedbom arheoloških istraživanja na području grada Siska.

U četvrtak, 12. veljače 2015. u 19 sati održano je drugo predavanje u ciklusu pod nazivom „Plovidba rijekom Kupom kroz vrijeme“ Krune Zubčića iz Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Rijeke kroz čitavu povijest predstavljaju vrlo važne komunikacijske pravce u transportu ljudi i dobara, a značaj riječnog prometa može se pratiti od antike sve do današnjih dana. Arheološki potencijal rijeke Kupe prvi je put uočen prilikom opsežnih jaružanja riječnog korita početkom 20. stoljeća, da bi se u sljedećim desetljećima važnost riječne komunikacije dokazala nizom novih nalaza. Ovom prilikom, predavač je predstavio dosadašnje spoznaje o riječnom prometu na području grada Siska, s naglaskom na podatke iz podvodnih arheoloških istraživanja.

Sisak je grad bogate povijesne i arheološke baštine, a njegov budući razvoj potrebno je promišljati i kontekstu arheološkog značaja koji je svojom iznimnošću nametnuo grad kao važno mjesto hrvatske arheologije.

 • DSC_8358
 • DSC_8359
 • DSC_8360
 • DSC_8361
 • DSC_8362
 • DSC_8363
 • DSC_8365
 • DSC_8367
 • DSC_8368
 • DSC_8369
 • DSC_8370
 • DSC_8371
 • DSC_8376
 • DSC_8377
 • DSC_8378
 • DSC_8379
 • DSC_8381
 • DSC_8382
 • DSC_8384
 • DSC_8385
 • DSC_8387
 • DSC_8389
 • DSC_8390
 • DSC_8397
 • DSC_8398
 • DSC_8403
 • DSC_8408
 • DSC_8416
 • DSC_8421
 • DSC_8423