O numizmatičkom odjelu

Prije novoutemeljenog odjela numizmatička zbirka postoji u Gradskom muzeju od 1951. u sklopu Arheološke zbirka s numizmatikom. Obradu zbirke u inventarnim knjigama prvi kustos i ravnatelj muzeja Stjepan Vrbanović uveo je šezdesetih godina. Prvo je uveden ,rimski kovani novac. Zbirka se otpočetka popunjavala nalazom, otkupom i poklonom i tako je nastavljeno do danas. Prvo prikazivanje numizmatičke zbirke bilo je u sklopu prvog arheološkog postava smještenog u zgradi Colussi, danas je u njoj smješten županijski katastar.

U numizmatičkom odjelu nalazi se desetak tisuća komada kovanog novca, medalja i papirnatog novca. Zbog tako velikog broja predmeta odjel je podijeljen na sljedeće zbirke:

                       Zbirka predrimskog i rimskog ranocarskog novca,
                       Zbirka novca iz razdoblja kovnice Siscia,
                       Zbirka srednjovjekovnog i novovjekovnog novca,
                       Zbirka papirnatog novca,
                       Zbirka medalja.