Sakralna zbirka

Zbirka objedinjuje premete vjerskog karaktera. Do sada zbirka u takvom obliku nije postojala pa je njezinim formiranjem omogućeno kvalitetnije valoriziranje predmeta takvog tipa. Većina predmeta pripada pod rimokatoličku crkvu, te dio pravoslavnoj crkvi. Među predmetima ističu se drvene skulpture svetaca iz 18. i 19. stoljeća i crkveno ruho. U zbirci se još nalazi i nekoliko manjih ikona, kadionice, križevi i ostali vjerski predmeti. 

  • Sakralna zbirka
  • Slika_1
  • Slika_2
  • Slika_3
  • Slika_4