III. konzervatorsko – restauratorska radionica u Parku s...

25. 09. 2014. – 5. 10. 2014.

III. konzervatorsko – restauratorska radionica u Parku skulptura nastalih u sklopu Kolonije likovnih umjetnika "Željezara Sisak"u sklopu projekta „Tvornica baštine Željezara Sisak“

Organizator: Gradska galerija Striegl i Odsjek za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije u Splitu

Lokacija: Park skulptura nastalih u sklopu Kolonije likovnih umjetnika "Željezara Sisak"

Tijekom III. Konzervatorsko – restauratorske radionice izvest će se konzervatorsko-restauratorski zahvat na teško oštećenoj skulpturi Objekt II akademskog kipara Josipa Diminića. U obnovi same skulpture sudjelovat će i sam autor J. Diminić. Troškove organiziranja radionice u Sisku i konzervatorsko-restauratorskih radova na skulpturi pokriva Ministarstvo kulture. Nositelj  programa zaštite kulturnih dobara je Gradska galerija Striegl. Na kraju radionice prva stručno obnovljena skulptura biti će postavljena na području zaštićenog parka.