Predavanje Ines Ambruš, više stručne savjetnice – kon...

od Ruj 25
do Ruj 26

ČETVRTAK

25. 09. 2014. u 19.00 sati, Gradski muzej Sisak, Kralja Tomislava 10

Predavanje „Pregled najznačajnijih industrijskih kompleksa na primjerima u gradu Osijeku i gradovima tvrtkama tzv. company towns (Đurđenovac, Belišće i Borovo)

Predavač: Ines Ambruš, viša stručna savjetnica – konzervatorica, Konzervatorski odjel u Osijeku, Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture

Organizator: Gradski muzej Sisak

Nastanak i razvoj industrije i izgradnje industrijskih pogona, te planiranog stanovanja radnika i činovnika u Slavoniji započeo je tijekom druge polovine 19. i početkom 20. stoljeća. Zemljišta za izgradnju tvornica pomno su odabirana na povoljnim lokacijama ovisno o blizini prometnica, jeftinom zemljištu i mogućim potencijalima radne snage. Početkom 20. stoljeća planski se počelo promišljati o izgradnji industrijskih kompleksa i unutar grada Osijeka, što je bilo regulirano Štatutom iz 1912. godine i to kao zonska izgradnja tvornica na gradskoj periferiji. Izgradnja industrijskih, javnih i stambenih zgrada za radnike i činovnike uvelike je utjecala na stvaranje gradskih blokova i formiranje urbane matrice koja je u Osijeku prepoznatljiva do danas. Industrijski kompleksi izgrađeni nekad na gradskoj periferiji, danas su dio šireg urbanog središta, zaštićene i registrirane kulturno-povijesne cjeline grada Osijeka i kao takvi su s vremenom postali osjetljive potencijalne „brownfield“ investicije (Tvornica žigica „Drava“, Tvornica pokućstva „Povischil“, Osječka tvornica kože, „Union“ Paromlin, Osječka ljevaonica željeza i tvornica strojeva OLT d.d. i dr. ).

Osim izgradnje industrijskih kompleksa u povijesnom dijelu grada Osijeka koji su postali važni markeri u profiliranju i oblikovanju gradske fizionomije potrebno je spomenuti i velike industrijske komplekse izgrađene na potpuno praznim prostorima oko kojih su se formirala naselja sa svim popratnim javnim sadržajima, a predstavljaju urbanu tipologiju grada-tvrtke tzv. company towns. Zbog izuzetnog značaja drveta i tradicije obrade kože upravo na prostoru Slavonije nastale su tri vodeće planirane urbane sredine tog tipa ( Đurđenovac, Belišće i Borovo).

Valorizacijom i promocijom bogate industrijske baštine grada Osijeka i urbane tipologije company towna u Slavoniji potrebno je detaljnije stručno istražiti urbarhitektonske, umjetničke, povijesne i druge vrijednosti u okvirima srednjoeuropskog industrijskog razvojnog konteksta odakle su pristizale investicije, kapital, projektanti, a tako i stilski utjecaji, a sve u svrhu njihovog očuvanja i revitalizacije kao važnih sudionika u stvaranju cjelovitog, modernog srednjoeuropskog identiteta industrijskog doba.

 • DSC_3448
 • DSC_3449
 • DSC_3453
 • DSC_3456
 • DSC_3462
 • DSC_3464
 • DSC_3465
 • DSC_3469
 • DSC_3471
 • DSC_3474
 • DSC_3475
 • DSC_3476
 • DSC_3479
 • DSC_3483
 • DSC_3485