Radionice za izradu plana upravljanja za arheološki lokal...

U Gradskom muzeju u Sisku, 28. i 29. kolovoza 2014. godine, održane su dvije radionice za izradu plana upravljanja za arheološki lokalitet Siscia u Sisku. Radionice su organizirali i vodili stručnjaci organizacije Evropa Nostra Srbija koja je kao dio konzorcija s još tri tvrtke, Kulturno nasljeđe bez granica (CHwB) iz Švedske s kancelarijama u Sarajevu i Tirani, Expeditio iz Kotora i Co-Plan iz Tirane, u tenderskoj proceduri na natječaju Sekretarijata radne grupe za kulturu i društvo Savjeta za regionalnu suradnju (RCCTFCS) ostvarila mogućnost za realizaciju ovog projekta. Arheološki lokalitet Siscia u Sisku jedno je od sedam lokaliteta na Balkanu za koje se u razdoblju srpanj - listopad 2014. izrađuju planovi upravljanja u okviru projekta “Ljubljanski proces II – rehabilitacija našeg zajedničkog nasljeđa“.

Rimski grad Siscia je kompleksno arheološko nalazište čiji se ostaci nalaze ispod suvremenih građevina i infrastrukture grada Siska. Najznačajnija vrijednost je znanstvena, a potom kulturna i estetska, dok se povijesna vrijednost prepoznaje u dugom kontinuitetu grada Siska. Građani svoj grad doživljavaju kao mjesto susreta – starih civilizacija i naroda i suvremenog multikulturalnog suživota koji se prepliće s industrijskim značajem grada. Vrijednost područja čini izvanredan položaj grada na tri rijeke i bogata turistička ponuda u bližoj i široj okolici.

Radionice su vodile Katarina Živanović, dr sc., ključni stručnjak i rukovoditelj projekta i lokalni stručnjaci Višnja Kisić, mr.sc, glavna tajnica Evropa Nostra Srbija i Maja Đorđević, mr.sc, koordinatorica za izradu plana upravljanja. Uvodno predavanje imala je Ivana Miletić Čakširan, pročelnica Konzervatorskog odjela u Sisku za područje Sisačko-moslovačke županije koja je prisutnim sudionicima prikazala povijest, vrijednosti i stanje arheološkog nalazišta Siscia. Sudionici radionice bili su predstavnici Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Konzervatorskog odjela u Sisku Ministarstva kulture, Gradskog muzeja Sisak, Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo Grada Siska, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport Sisačko-moslavačke županije, SIMORA - Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije, Sisak Projekti, tvornice Segestika, Gradske galerije Striegl, Hrvatskog restauratorskog zavoda, odjela za podvodnu arheologiju i Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Cilj radionice potpuno je ispunjen. Zainteresirani sudionici iz ustanova kulture, zaštite kulturne baštine i uprave grada Siska i Sisačko - moslavačke županije utvrdili su stanje lokaliteta, uvidjeli vrijednosti kulturnog nasljeđa i definirali upravljačku i organizacijsku strukturu i buduće aktivnosti.

Dobar odaziv zainteresiranih sudionika omogućio je da se u svim segmentima radionice prikupi veliki broj informacija koje će omogućiti izradu potpunijeg dokumenta upravljanja arheološkim lokalitetom Siscia u idućih pet godina.

U Sisku je predviđen još jedan susret u drugoj polovici rujna u formi okruglog stola na kojem će sudionici završenih radionica i širi krug sudionika raspravljati o postavljenim smjernicama za upravljanje antičkim kulturnim nasljeđem.

  • DSC_2721
  • DSC_2730
  • DSC_2749
  • DSC_2751
  • DSC_2763
  • DSC_2782