Arheološki nadzor nad zemljanim radovima pri produbljivan...

od Kol 01
do Ruj 30

Arheološki nadzor nad zemljanim radovima pri produbljivanju korita rijeke Kupe, k. č. br. 2426/1, k. o. Sisak Stari.

Trajanje nadzora: kolovoz, rujan 2013. godine.

  • DSC_0036
  • DSC_0043
  • DSC_0078
  • SAM_0826
  • SAM_0831