Arheološki nadzor nad zemljanim radovima pri iskopu rova ...

od Stu 01
do Stu 30

Arheološki nadzor nad zemljanim radovima pri iskopu rova za potrebe zamjene postojećeg kabla za priključak trgovačkog centra Konzum, k. č. br. 1125, 1126, 1127, 1132, k. o. Sisak Stari.

Trajanje nadzora: studeni 2013.

  • SAM_1635
  • SAM_1639
  • SAM_1693
  • SAM_1701