Arheološki nadzor nad zemljanim radovima, u sklopu projek...

od Stu 01
do Pro 31

Arheološki nadzor nad zemljanim radovima, u sklopu projekta Program pročišćavanja otpadnih voda grada Siska. Radovi su započeli na k. č. br. 2356/1, k. o. Sisak Stari, odnosno na silasku s Novog mosta na naselje Zeleni brijeg, na Zagrebačkoj ulici. Prilikom nadzora naišlo se na arheološke slojeve (kasnobrončanodobni grob, rimski sloj) koji su se istražili.

Zemljani radovi su se nastavili i u 2014. godini na prije navedenim lokacijama te u Odranskoj ulici u sklopu istog programa.

Trajanje nadzora: studeni, prosinac 2013, a nastavit će se i tijekom 2014. godine.

 • DSC_0016
 • DSC_0035
 • DSC_0057
 • DSC_0067
 • DSC_0086
 • DSC_0098
 • DSC_9237
 • DSC_9238
 • DSC_9240
 • DSC_9243
 • DSC_9253
 • SAM_2158