Arheološko istraživanje na području crkve Našašća Sv...

od Kol 01
do Ruj 30

Arheološko istraživanje na području crkve Našašća Svetog Križa na zk. ul. 82, k. o. Zrin, koje je provodio Gradski muzej Sisak u cilju kasnije rekonstrukcije i dogradnje crkve. Istraživanjem se došlo do zaključka da se radi o gotičkoj crkvi, većih dimenzija. Pronađeno je i više razina podnica (3), od kojih samo na najdonjoj nisu prisutni tragovi gorenja. Radivši probne rovove uz rubove crkve, otkriveno je i istraženo nekoliko grobova. Unutar jednoga, jedinog zidanog, pronađen je i ulomak gotičkog prozora (PN 17). Pronađeno je i mnoštvo pokretnog materijala, dijelovi interijera crkve.

Trajanje istraživanja: kolovoz, rujan 2013. godine.

  • DSC02072
  • DSC02093
  • DSC02165
  • DSC02194
  • DSC02270
  • DSC02317
  • DSC02324
  • DSC02492
  • DSC02504